Audyty, deklaracje dostępności, szkolenia...

O wystawie
+

Audyty dostępności

Kompleksowy przegląd stron internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem zgodności z wymogami wytycznych WCAG 2.1

Deklaracje dostępności
+

Deklaracje dostępności

Przegląd stron internetowych i aplikacji mobilnych wraz z opracowaniem deklaracji dostępności z wymogami wytycznych WCAG 2.1.

Deklaracje dostępności
+

Szkolenia

Program szkoleń dla pracowników dotyczących deklaracji dostępności z wymogami wytycznych WCAG 2.1. 

Dostępność cyfrowa stron internetowych

WCAG 2.1 nie jest takie straszne jak się wydaje. Stworzone wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 mają pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świata cyfrowego a nie utrudnić życie instytucji jaką reprezentujesz. Dzięki dostosowaniu stron do wymogów WCAG 2.1. oraz ciągłej pracy przy usuwaniu kolejnych barier w dostępie do strony powiększysz grono odbiorców swojej witryny.

Nie wiesz jak zabrać się za dostępność cyfrową swoich stron internetowych? Chcesz aby wszyscy Twoi klienci mogli w pełni skorzystać z Twojej witryny? Boisz się konsekwencji prawnych, kar pieniężnych z tytułu braku dostępności cyfrowej? Chcesz prowadzić serwis w pełni dostępny cyfrowo? Pomożemy Ci osiągnąć sukces! 

Nasz zespół to doświadczeni audytorzy, którzy od lat opiekują się serwisami internetowymi także w zakresie dostępności cyfrowej. Ich doświadczenie to wiele lat pracy na wciąż rozwijającym się prawodawstwie dotyczącym WCAG (obecnie w wersji 2.1.). Wśród naszych współpracowników znajdują się osoby, które z racji pracy w administracji publicznej, zajmują się także opiniowaniem dla ustawodawcy nowych regulacji prawnych w zakresie dostępności.

 

Oferujemy:

 

 

AUDYTY

Kompleksowy przegląd stron internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem zgodności z wymogami wytycznych WCAG 2.1. W zależności od wielkości serwisu, przy współpracy z klientem dokonujemy wyboru kilkunastu lub kilkudziesięciu podstron, które zostaną kompleksowo przebadane.

Na tym etapie istotny jest odpowiedni dobór do audytu różnych typów stron tak aby możliwie jak najszerzej przebadać stronę. Następnie zajmujemy się gruntowna analizą zaakceptowanych stron. Przeglądamy je za pomocą dostępnych online narzędzi, analizujemy ich budowę na podstawie listy kontrolnej stworzonej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W kolejnym kroku przeglądamy funkcjonalność serwisu z punktu widzenia osób o różnych niepełnosprawnościach. Dzięki przerpwadzonej wnikliwie analizei serwisu dla naszych Klientów tworzymy stosowny raport wskazujący mocne i słabe strony serwisu. Jeśli Klient jest zainteresowany dalsza współpracą przy wdrażaniu założeń audytu wspieramy go wiedzą i doświadczeniem przy wprowadzaniu zmian. 

W dodatkowej opcji audytu przeprowadzamy także monitoring stron.

Dobra strona internetowa to taka, która codziennie jest aktualizowana. Czym więcej pojawia się na niej nowych treści tym bardziej jest atrakcyjna dla Klientów i częściej jest przez niego odwiedzania. Z uwagi na pośpiech i ciągłą aktualizację treści powoduje to duże ryzyko pojawiania się artykułów niedostępnych cyfrowo. Dlatego też proponujemy usługę stałego monitoringu stron pod kątem ich dostępności cyfrowej. Z każdym klientem ustalamy indywidualnie jakie strony obejmujemy monitoringiem, częstotliwość przeglądania takiego serwisu a także działy (np. aktualności) jakie mamy objąć specjalną opieką. Jest to usługa „szyta na miarę”, dzięki której nasi Klienci mają pewność, że treści tworzone w wirtualnym świecie są dostępne dla wszystkich użytkowników internetu. 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Każda instytucja, która jest zobowiązana do opublikowania na swojej stronie deklaracji dostępności musi na początku każdego roku, oraz w sytuacji przebudowy serwisu lub aplikacji zaktualizować deklarację.
 

Zdajemy sobie sprawę, iż coroczny audyt serwisu może być dużym obciążeniem dla budżetu danej instytucji. Dlatego też proponujemy ograniczony audyt serwisu, którego wynikiem będzie propozycja stosownych zapisów na stronie z deklaracją dostępności. To oferta "szyta" na miarę możliwość każdej instytucji publicznej, która ma obowiązek publikacji deklaracji dostępności. W takiej sytuacji umawiamy się z klientem na pewne minimum, które będzie akceptowalne zarówno przez Ciebie jak i efektywne z punktu widzenia potrzeb deklaracji dostępności jaką musisz opublikować. W ramach tej oferty przeglądamy serwis i tworzymy propozycję deklaracji dostępności w stopniu pozwalającym na podjęcie ewentualnych kroków naprawczych oraz opublikowanie wiarygodnej deklaracji.

 

 

SZKOLENIA

Tematyka dostępności cyfrowej to dość nowe i nie do końca zrozumiałem zagadnienie. Przygotowujemy i przeprowadzamy dedykowane szkolenia (także w wersji on-line) dla pracowników instytucji zobligowanych do przestrzegania zasad dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Proponujemy zajęcia z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz tworzenia dostępnych dokumentów.
 
Szkolenia prowadzą doświadczeni praktycy, którzy swoją wiedzę nabywają pracując w administracji publicznej. Zajmują się tutaj głównie opieką nad serwisami internetowymi w zakresie dostępności cyfrowej. Podczas szkolenia zapoznasz się z wymaganiami określonymi ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Poznasz narzędzia, które pomogą Ci samodzielnie spełnić wymagania WAG 2.1. Przedstawimy Ci także katalog dobrych praktyk, które będziesz mógł stosować przy samoocenie swojego serwisu pod kątem dostępności cyfrowej.

 

Referencje

 

REFERENCJE Niniejszym potwierdzamy, że Wszystko Gra S.C. Sz. Dąbrowski A. Dąbrowska z siedzibą w Poznaniu, ul. Podolska 5/2 zrealizowała w grudniu 2021 roku dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu usługi specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) stron internetowych (https://innowacje.rops.poznan.pl/, http://rops.poznan.ibip.pl/public/, http://wielkopolskaes.pl/, https://innowacje.rops.poznan.pl/, https://www.klunkrywielkopolskie.pl/), których gestorem jest ROPS w zakresie weryfikacji zgodności tych stron z WCAG w standardzie 2.1 (poziom AA) oraz doradztwa we wdrożeniu wymagań określonych w Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności: • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA. • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów. • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia. Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy. Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz z wskazówkami, w jaki sposób je usunąć. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością. Na podstawie dotychczasowej współpracy z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy usługi Wszystko Gra S.C. Sz. Dąbrowski A. Dąbrowska jako sprawdzonej i rzetelnej firmy.


Pamiętaj!

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje dotkliwe kary za niedostępność w cyfrowym świecie. W artykule 19 wspomnianej ustawy czytamy:

Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:

  1. W sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

  2. Nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3 - 5;

  3. Nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

Wysokość kar za brak dostępności:

  1. Brak zapewnienia dostępności - do 10 000 zł

  2. Brak deklaracji dostępności - do 5000 zł

  3. Brak dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elementów stron opisanych w Art. 8 ust. 2 pkt 2 - do 5000 zł

 

 

 

Ankieta
+

Ankieta

Wypełnienie ankiety pomoże nam rozwijać działanie kontenera.

ŁAMACZE SZYFRÓW
+

ŁAMACZE SZYFRÓW

To ogólnopolska, internetowa gra kryptologiczna, w której każdy może wziąć bezpłatnie udział.

The CODEBREAKERS
+

The CODEBREAKERS

To międzynarodowa, internetowa gra kryptologiczna, w której każdy może wziąć bezpłatnie udział.

Facebook
+

Nowości na Facebooku

Zapraszamy do zapoznania się z naszym facebookiem

 
X

ENIGMA CAFE

Podaj rok, w którym odbył się Kurs Szyfrów w Poznaniu:


[o Enigma Cafe...]